CONDIŢII COMERCIALE

 
 
PAGINA PRINCIPALĂ > CONDIŢII COMERCIALE
 

Condiții și termene comerciale generale

Condiții și termene generale ale magazinului online www.tricouriciclism.ro (mai departe CTG)

 

care stabilesc condiții generale între vânzător și client/consumator

 

1. Denumirea comercială a vânzătorului în magazinul online www.tricouriciclism.ro este Spelmat s.r.l. /cu sediu Za koníčkom 1-D, 902 01 Pezinok, Slovacia/

2. Clientul (cumpărătorul, consumatorul) magazinului online www.tricouriciclism.ro este fiecare persoană fizică sau juridică, care trimite formularul electronic de comandă a produselor, sau a serviciilor.

Comanda

3. La comanda persoanei fizice introduceți, Vă rog, numele, prenumele Dvs., adresa la care comandă trebuie trimisă, numărul telefonului și adresa de e-mail. La comanda persoanei juridice (firmă) introduceți de asemenea denumirea firmei, CUI/CIF și adresa de facturare, dacă este diferită de adresă de livrare.

4. Profesionistul acceptă comanda marfei, prin care încheie contractul de vânzare/cumpărare și anume pe bază confirmării sale a comenzii corect și integral completate în formă electronică (e-mail). Vânzătorul își rezervă dreptul de modificare ulterioară a prețului produselor comandate (vânzătorul nu garantează prețul produsului publicat pe site www.tricouriciclism.ro în momentul efectuării comenzii, pentru că acestă depinde de modificare a prețului din partea furnizorului de produse respective). După trimiterea comenzii Dvs., Vă trimitem un email care va confirma primirea ei și ulterior veți primi informații suplementare despre starea comenzii Dvs. (de ex. comanda Dvs. a fost prelucrată, produsul comandat de Dvs. a fost expediat, produsul comandat este momentan epuizat...)  Clientul înregistrat poate verifica comanda sa în regimul online pe website www.tricouriciclism.ro

5. Prin locul executării contractului de vânzare/cumpărare se înțelege sediul firmei/domiciliul cumpărătorului, care este stabilit în formularul electronic de comandă. Produsul/produsele vor fi livrate prin intermediul a terței persoane (expeditorul contractat, serviciul de curierat) sau vânzătorul va furniza produsul cu mijloacele proprii sau după înțelegere  cu client, le pregătește în sediul firmei pentru a le prezenta clientului personal. Furnizarea produsului se înțelege efectuată în momentul prezentării produsului către client sau în momentul prezentării produsului către expeditor contractat. Dreptul de proprietate a produsului comandat trece la client în momentul furnizării/prezentării produsului, cu o condiție de a achita sumă totală prevăzută în comandă. Până momentul trecerii dreptului de proprietate de la vânzătorul către client, clientul are toate obligații de a păstra produsele și servicii pe cost propriu în mod siguros și de a le marca în așa mod încât pot fi identificate în orice circumstanțe ca fiind o proprietate a vânzătorului.

Livrare

6. Conform Art. 18, alin. (1) al OU nr. 34/2014, vânzătorul furniză produsul către client după primirea formularului electronic de comandă în cel mai scurt timp și cel mult în termen de livrare prevăzut pe website al vânzătorului. Clientul realizează caracterul aproximativ a timpului de livrare al bunurilor comandate. Clientul este de acord cu prelungirea timpului de livrare a produsului dacă producerea acestuia sau alte circumstanțe și-o cer. În cazul în care vânzătorul nu poate livra toate produsele către client în termen stabilit, anunță clientul despre situația ivită în cel mai scurt timp și stabilește un termen presupus de furnizare a produsului sau propune furnizarea unui produs înlocuitor. În cazul în care clientul comandă marfă de dimensiuni nestandardizate ori dacă greutatea ei întrece 30 de kg, vânzătorul stabilește condiții de plată și de livrare individuale.

7. În cazul în care produsul este furnizat de expeditor contractat, clientul oferă vânzătorului dreptul de a preda expeditorului contractat date personale necesare pentru livrarea produsului (nume/denumire firmă, adresă, numărul telefon).

8. În momentul livrării produsului clientul obține un proces verbal de predare/primire, care este de asemenea și un proces verbal de achitare a sumei în cazul de plată ramburs. Procesul verbal de predare/primire este de asemenea un proces verbal de comandă a produsului în scris. Clientul primește în cel puțin 14 zile calendaristice de la livrarea produsului prin email factură cu preț de cumpărare și TVA.

9. În cazul în care clientul nu primește și nu plătește produsul comandat, (exclus este cazul deteriorării produsului livrat), iar coletul se întoarce nelivrat către vânzător fără vină lui, - de ex. expeditorul contractat nu a găsit pe destinatar, nu a anunțat pe destinatar înăinte de livrare, clientul nu a primit coletul accidental sau cu știință, ș.a. – vânzătorul poate cere substituire a daunei cauzate prin încălcarea obligației, care este legată cu amendă contractauală. Amenda contractuală minimă este prețul serviciului de livrare iar cea maximă 50% din suma totală a comandei. Clientul care nu primește coletele comandate va fi contactat prin email cu o cerere de informații suplimentare. Răspunsul trebuie trimis în 7 zile de la data mesajului de email. Dacă clientul cere trimiterea repetată a coletului returnat, vânzătorul percepe la prețul total anterior și o sumă de manipulare și curierat conform listei de prețuri. Trimiterea repetată a coletului returnat este posibilă numai după achitarea sumei respective. Dacă clientul nu răspunde cererii vânzătorului în termenul stabilit, acesta consideră comandă anulată.

10. În cazul în care clientul se află momentan în străinătate sau trăiește în străinătate, vânzătorul va comunica cu clientul individual condiții de livrare și de plată.

11. Vânzătorul nu răspunde pentru livrarea întârziată a produsului, cauzată de expeditor (poștă, serviciul de curierat) sau de cumpărător indicând adresă greșită. Cumpărătorul/clientul are obligația de a controla cu atenție produsul reluându-l de la expeditor și de a confirma cu semnătura sa primirea lui pe proces verbal de primire. Dacă coletul este deteriorat sau degradat vizibil, cumpărătorul este obligat de a contacta pe vânzător nepreluându-l. Nelivrarea produselor cauzată de expeditor sau deteriorarea produsului cauzată de expeditor trebuie reclamată direct la acesta. Reclamația produsului deterioarat mecanic pe parcursul transportului, care a fost preluat de la expeditor contra semnăturii de client ca fiind fără defecte vizibile, nu va fi recunoscută din partea vânzătorului ca îndreptățită și vânzătorul n-o va îndeplini.

Retragere

12. Clientul având calitate de persoana fizică are dreptul conform art. 9 al OU nr. 34/2014 de a se retrage din contract în termen de 14 zile lucrătorare de la intrarea în posesia fizică a produsului. În acest caz clientul contaztează pe vânzător, îi trimite nota scrisă (nu în formă de email) de retragere din contract cu un număr de comandă, data comenzii și numărul cont bancar. Clientul trimite produsul cumpărat în starea lui originală (cu documentație, echipament respectiv și a.) cu factura originală la adresa vânzătorului (trimiterea se face pe cont propriu, nu sub formă de ramburs). Dreptul de a se retrage din contract nu are clientul care a cumpărat și preluat produsul personal în sediul vânzătorului. Vânzătorul își asumă obligația de a returna clientului prețul produsului în 14 zile calendaristice de la primirea produsului returnat în același mod în care a fost plătit de client, dacă acela nu cere altfel. În cazul în care produsul returnat este degradat, folosit, uzat, sau incomplet, vânzătorul poate returna clientului sumă scăzută de valoarea degradării, sau uzurii a produsului respectiv și anume în cantitate minim 1% din prețul total al articolului.

13. Clientul nu are dreptul de a se retrage din contract de vânzare/cumpărare care având drept obiect prestarea serviciului, a fost deja început în acord cu client, și se mai încădrează în termen de retragere din contract. La fel clientul nu are dreptul de a se retrage din contract de vânzare/cumpărare, dacă a comandat un produs confecționat după specificațiile proprii, sau un produs personalizat, un produs care nu se poate returna din pricina însușirilor sale (motive igienice...) sau un produs perisabil conform art. 16 din OU nr. 34 din 2014.

Preț

14. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețurile. Prețul valabil este cel stabilit prin email, care confirmă comandă. În prețul produsului nu sunt încădrate servicii de sfătuire, transport sau alte costuri suplimentare, dacă nu sunt menționate în descrierea produsului. Prețul articolelor este stabilit conform listei de prețuri în vigoare. Prețurile promoționale sunt marchate semnificativ cu simboluri (de ex. promoție, reducere, epuizare stoc...) Valabilitate a prețurilor promoționale durează până la epuizarea stocului sau până la dată de promoție stabilită.

Garanție

15. Condițiile de garanție sunt prevăzute de Termeni și condiții de garanție.

Reziliere a contractului

16. Toate comande de produse în formă electronică primite sunt considerate o propunere de întocmire a contractului de vânzare/cumpărare și nu sunt considerate obligatorii. Clientul are dreptul  de a anula comandă fără a preciza motivele în orice moment înăinte de expediere a produselor prin telefon sau email. Vânzătorul are dreptul de a anula comandă dacă produsele nu pot fi furnizate din motivul forței majore, al încetării a producției lor, din motivul epuizării lor din stoc, sau dacă nu pot fi procurate în prețul care este afișat pe website-ul vânzătorului. Vânzătorul este obligat de a informa pe client despre toate cazuri ivite și de a ofera posibilitatea furnizării a produselor înlocuitoare. Clientul are dreptul de a respinge posibilitatea furnizării a produsului înlocuitor și de a se retrage de la comandă.  Dacă contractul de vânzare/cumpărare este reziliat, iar prețul produsului sau o parte a lui a fost achitat în contul vânzătorului, vânzătorul va rambursa sumă în termen de 7 zile calendaristice în același mod în care a fost primită, dacă clientul nu va cere altfel.

Prelucrare a datelor personale

17. Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, clientul declară că este de acord cu prelucrarea și păstrarea datelor sale personale în toate sisteme informatice ale vânzătorului în scopul activităților sale comerciale. Clientul oferă vânzătorului acest acord pe un termen nedefinit. Acest acord de prelucrare a datelor personale poate fi anulat de client în orice moment prin formă scrisă (un email, o scrisoare) sau prin telefon, iar vânzătorul șterge date personale ale clientului din databazele sale. Clientul înregistrat poate actualiza datele sale personale direct pe website-ul vânzătorului www.tricouriciclism.ro în regimul online.

18. După comandă sau înregistrare pe website www.tricouriciclism.ro clientul poate obține mesaje cu ofertă a produselor, promoții și servicii ale vânzătorului. Clientul poate respinge primirea acestor mesaje prin link aflat în ele.

19. Relații comerciale (și celelalte relații juridice care le urmează) cu persoanele fizice, care după încheierea contractelor comerciale nu acționa în conformitate cu aceste CTG în cadrul obiectului său de activitate comercială, se administrează conform prevederilor generale ale Codului civil și conform prevederilor specifice, mai ales conform OU nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate și conform Legii nr. 68/2010 și a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată cu modificări ulterioare.

20. Clientul și vânzătorul s-au înțeles că comunicarea în forma electronică, mai ales prin intermediul poștei electronice și website-ului o consider pe deplin valabilă și obligatorie pentru amândouă părți. Forma electronică a comunicării nu este acceptabilă în cazul retragerii din contract vânzare/cumpărare.

21. Prin trimiterea comandei clientul confirmă că a citit aceste CTG și le acceptă în întregime. Fără a lua în considerare celelalte prevederi ale acestor CTG, vânzătorul nu își asumă răspunderea în ceea ce privește venitul pierdut, pierderea posibilităților sau alte directe sau indirecte pierderi ale clientului cauzate de neglijență, de nerespectarea acestui contract de vânzare/cumpărare sau cauzate de alte cimrcumstanțe. În cazul în care un organ competent al Republicii slovace/României afirmă o prevedere a acestor CTG ca fiind nevalabilă sau de neexecutat în totalitate sau parțial, valabilitate și executare a celorlalte prevederi ale CTG și restul prevederii respective a CTG rămân intacte și în vigoare.

22. CTG intră în vigoare în formă publicată pe website-ul vânzătorului în ziua trimiterii a formularului electronic de comandă, cu excepție dacă amândoă părți contractante s-au înțeles altfel.

 

Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica aceste CTG. Obligația de a informa în scris despre modificarea acestor CTG este împlinită prin afișarea lor pe website www.tricouriciclism.ro

CTG intră în vigoare la 1. 1. 2013 și înlocuiesc pe deplin CTG anterioare. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica CTG fără avertizare anterioară.

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Full (Desktop) version